ΔΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
ΔΣ Δαύλειας ΔΣ Δαύλειας ΔΣ Δαύλειας ΔΣ Δαύλειας
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Εσωτερικό σχολείου Εσωτερικό σχολείου Είσοδος διδακτηρίου Βιβλιοθήκη-Την αναδιοργάνωσαν οι δασκάλες Ζαχαράκη Μαρία & Μαυρομάτη Ελίδα (2011-12)
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Αίθουσα εποπτικών ΔΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ