Επίσκεψη στον Ορχομενό (5-6-2013)Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
θολωτός τάφος βασιλιά Μινύα θολωτός τάφος βασιλιά Μινύα Ι.Ν. Παναγία η Σκριπού Ι.Ν. Παναγία η Σκριπού
Click to enlarge Click to enlarge
Βίντεο-αναπαράσταση του θολωτού τάφου Πηγές των Τριών Χαρίτων