Σχολικές Μνήμες...Σχ. έτος 1999-2000 (φωτ. Π.Πραγιάννης) Σχολικές νίκες Καλοκαιρινή γιορτή 1988 Καλοκαιρινή γιορτή 1988
Σχ. έτος 1999-2000 (φωτ. Π.Πραγιάννης) Σχολικές νίκες Καλοκαιρινή γιορτή 1988 Καλοκαιρινή γιορτή 1988
Καλοκαιρινή γιορτή 1988 τάξη Β' τάξη Δ' τάξη Ε'
Καλοκαιρινή γιορτή 1988 τάξη Β' τάξη Δ' τάξη Ε'
Δεκαετία του '80 1987
Δεκαετία του '80 1987