Σχολικές Μνήμες...παλιά καρτ-ποστάλ παλιά καρτ-ποστάλ παλιά καρτ-ποστάλ Το σχολείο μας την δεκαετία του '70
παλιά καρτ-ποστάλ παλιά καρτ-ποστάλ παλιά καρτ-ποστάλ Το σχολείο μας την δεκαετία του '70
 δεκαετία του '80 1981-82 80 1987
δεκαετία του '80 1981-82 80 1987
Το σχολείο μας το 1997 Σχ. έτος 97 98 Σχ. έτος 1999-2000 (φωτ. Π.Πραγιάννης) Σχ. έτος 1999-2000 (φωτ. Π.Πραγιάννης)
Το σχολείο μας το 1997 Σχ. έτος 97 98 Σχ. έτος 1999-2000 (φωτ. Π.Πραγιάννης) Σχ. έτος 1999-2000 (φωτ. Π.Πραγιάννης)