Σχ. έτος 1999-2000 (φωτ. Π.Πραγιάννης)

Σχ. έτος 1999-2000 (φωτ. Π.Πραγιάννης)