ΔΣ Δαύλειας 13-6-2012Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Σκετς Στ' Ε ' & Δ τάξεων Σκετς Α΄τάξης Σκετς Α΄τάξης Σκετς Δ΄τάξης
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
χορευτικό Β & Γ τάξεων Σκετς Ε τάξης χορευτικό Β' τάξης Αποχαιρετισμός Στ τάξης