Για την "28η Οκτωβρίου 1940"Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Γ & Δ τάξεις Γ΄τάξη Δ΄τάξη Δ΄τάξη
Click to enlarge
εκκλησιασμός